Språkgranskning och översättning

Språket på en webbsida sänder tydliga signaler till besökaren om personerna bakom. Tyvärr är språkvård ett ofta eftersatt område på Internet. Satsa på korrekturläsning.

Ingen kommer kanske att ge dig beröm för ditt ordval och fina grammatik. På en sida eller i exempelvis en broschyr med gott språk flyter läsandet på och läsaren guidas vidare utan att nämvärt reflektera över ordval och formuleringar. Är texten däremot full av stavfel, syftningsfel och grammatiska snedsteg har vi svårt att ta avsändaren seriöst och denna framstår inte som lika pålitlig och kunnig som han/hon säkerligen är.

Vi vet vikten av att granska och vårda språket på en hemsida och i annan text för att förmedla rätt budskap. Vi erbjuder professionell språkgranskning och korrekturläsning och kan också hjälpa till med översättningar mellan svenska och engelska. Önskas översättning mellan andra språk kan vi till våra kunder förmedla översättare utan extra kostnad.

Vi arbetar med oslagbart lågt timpris, eller för ett fast överrenskommet pris per uppdrag då arbetet är lättavgränsat. Vi erbjuder alla nya kunder de första fem timmarna till rabatterat pris för att visa att vi arbetar för hållbara kundrelationer. Prova-på-erbjudandet gäller endast nya kunder och vid ett uppdragstillfälle.

Kontakta oss för mer information på info@darkodesign.se.