Underhåll och uppdatering

Vi hjälper dig att uppdatera och underhålla din hemsida och kan med fördel fungera som din egen webbmaster.

Att uppdatera och underhålla sin webbplats och hålla den aktuell är viktigt för att behålla intresset hos besökare och kunder. En väl underhållen hemsida tyder på att en aktiv och modern aktör står bakom.

Alla har inte tid eller möjlighet att underhålla sin webbsida på bästa sätt och har ingen kunnig webmaster att tillgå. Här kommer vi in bilden. Du kan välja att anlita oss vid behov eller för ett visst antal timmar per månad där vi kan fungera som din egen webmaster. Är du i behov av att själv kontinuerligt uppdatera din sida kan vi hjälpa dig att bygga om den i något existerande CMS (Content Management System) som till exempel Wordpress eller Joomla.

Vi arbetar med oslagbart lågt timpris, eller för ett fast överrenskommet pris per uppdrag då arbetet är lättavgränsat. Vi erbjuder alla nya kunder de första fem timmarna till rabatterat pris för att visa att vi arbetar för hållbara kundrelationer. Prova-på-erbjudandet gäller endast nya kunder och vid ett uppdragstillfälle.

Kontakta oss för mer information på info@darkodesign.se.

services